MDRU
DESPRE NOI
Profil
Date istorice
Structura
Proiecte
Contacte
SERVICIUL CLIENȚI
Servicii
Legi, regulamente
Dezvoltare
UTILE
Ascensoare
Conditii de utilizare
 
Fluxul de noutati
Posturi vacante
Achiziţii
Arhiva foto

ASCENSOARE

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Ascensor - instalaţie de ridicat staţionară cu funcţionare periodică, care transportă pe verticală, între staţii fixe persoane şi/sau materiale, în cabina ghidată pe glisiere rigide, verticale sau înclinate maximum cu 15° faţă de verticală.

Utilajul electric şi alimentarea ascensorului trebuie să corespundă cerinţelor Normelor de construire a instalaţiilor electrice. Caracteristicele tehnice ale utilajului electric, reţelelor electrice şi executarea lor trebuie să corespundă parametrilor tehnici ai ascensorului atît referitor la tensiunea şi frecvenţa reţelei de alimentare, sarcinele de current, fiabilitate, cît şi condiţiilie de exploatare, dipozitare, transportare a acestuia.

Clasificarea ascensoarelor

De destinaţie:

  • Ascensoare pentru persoane. Pentru transportul de persoane. De asemenea, permite transportul de mărfuri, în cazul, în care greutatea totală a pasagerilor şi a mărfurilor nu va depăşi capacitatea de ridicare.
  • Ascensoare de marfă. Pentru transportul de mărfuri voluminoase şi oameni.
  • Asensoare pentru spital. Instalate in spitale si policlinici. Utilizate pentru transportul pacienţilor, inclusiv vehiculele spital, cu un personal de însoţire(liftier).
  • Asensoare pentru pasageri şi materiale. Destinat transportului de persoane şi materiale.
  • Ascensoare mici pentru materiale. Destinat transportului de mărfuri, materiale şi echipamente.
  • Asensoare pentru uz industrial. Instalate în clădiri cu mult praf care conţin gaze corozive, mediu explozive şi inflamabile şi industriile periculoase.

Dispoziţii generale

Ascensorul este cel mai sigur mod de transport intreţinîndul calitativ şi reparîndul la timp. Datorită controlului tehnic strict şi a sistemului de securitate (dispozitivul de frînare (paracazatoare), oprire şi menţinere a cabinei (cantagreutăţii) pe glisiere), posibilitatea de accident este practic imposibilă.

De securitate la încendiu a ascensoarelor

Una din cele mai mari probleme pentru clădirile de multă populaţie este de siguranţă la foc a ascensoarelor. În caz de incendiu în clădire există un risc la ascensoarele de pasageri. Ascensoarele nu sunt proiectate pentru utilizare în timpul unui incendiu.

În clădirile cu înălţimea de 28 metri sau mai mult, minele ascensorului care nu au o cale de ieşire din ele, trebuie să fie echipate cu o presiune de aer în minele ascensorului în timpul unui incendiu.

  Copyright © 2018 IMS LiftService,
All Rights Reserved
MD-2036, Moldova, Chisinau,
str. Transnistria 10
Tel.   tel./fax. +373 22 475055