MDRU
DESPRE NOI
Profil
Date istorice
Structura
Proiecte
Contacte
SERVICIUL CLIENȚI
Servicii
Legi, regulamente
Dezvoltare
UTILE
Ascensoare
Conditii de utilizare
 
Fluxul de noutati
Posturi vacante
Achiziţii
Arhiva foto

LEGI, REGULAMENTE
în domeniul acsensoarelor

Pentru ca întreprinderea să ofere servicii operative și calitative de întreținere tehnică în stare bună de funcționare a ascensoarelor în condiții de securitate, trebuie să organizeze serviciile de întreținere și desevire corespunzătoare.

În acest scop ÎMS Liftservice activează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, documentele tehnice și de reglementare în domeniul securității industriale, care prevăd:

 1. Completarea statelor cu angajați cu studii de profil tehnic la unele din specialitățile electrotehnice;
 2. Admiterea la muncă a persoanelor care dețin calificarea corespunzătoare și nu au contraindicații medicale pentru această activitate;
 3. Efectuarea de pregătire și certificare a lucrătorilor în domeniul securității industriale;
 4. Disponibilitatea de acte juridice și documente normative tehnice care stabilesc regulile de lucru;
 5. Controlul respectării securității industriale;
 6. Efectuarea verificărilor tehnice stabilite;
 7. Prevenirea pătrunderii în camera de mecanisme a persoanelor neautorizate;
 8. Executarea cerințelor Agenției Supraveghere Tehnică (AST);
 9. Suspendarea exploatării ascensorului independent sau prin ordinul AST în cazul unui incident;
 10. Luarea măsurilor în scopul prevenirii și eliminării consecințelor incidentelor la ascensor, participarea la cercetarea tehnică a cauzelor incidentelor, înlăturarea cauzelor de apariție a acestora;
 11. Analiza cauzelor incidentelor la ascensor, luarea măsurilor pentru înlăturarea lor și prevenirea unor situații similare;
 12. Luarea măsurilor de protecție, securitate și sănătate în muncă a angajaților;
 13. Anunțarea la moment a autorităților de stat corespunzătoare despre accidente și incidente;
 14. Prezentarea informației privind numărul de accidente și incidente, cauzele lor și măsurile luate la Inspectoratul Principal de Stat pentru Securitatea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase.

REFERINȚE

 • Norme de montare a instalațiilor electrice.
 • Norme de tehnica securității în instalațiile electrice pentru consumatori.
 • Instrucțiune de exploatare tehnică a instalațiilor electrice pentru consumatori.
 • RG RB 03-273:2003 Reguli de atestare a sudorilor și specialiștilor de sudare.
 • Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă aprobat prin  Hotărîrea Guvernului RM nr. 706 din 05.06.2002.
 • RG 35-01-31:2003 Reguli de instruire și atestare a personalului agenților economici, care exploatează obiectele periculoase.
 • RG 35-01-47:2003 Modul de eliberare și înregistrare a autorizațiilor pentru fabricarea și aplicarea instalațiilor tehnice la obiectele industriale periculoase.
 • RG 35-03-50:2002 Clasificarea avariilor și incidentelor la instalațiile de ridicat, cazanelor de aburi și apă fierbinte, recipientelor sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte.
 • RG 35-01-38:2001 Regulamentul general. Reguli privind organizarea și executarea controlului în producție referitor la recepționarea cerințelor securității industriale la obiectele industriale periculoase.
 • Legea  116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.
 • Cerințe minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor aprobate prin HG nr. 506 din 05.07.2017.
 • Ordinele Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor:
  • Nr. 33 din 03.04.2012, aprobarea Normelor de deviz pentru lucrări de reparație a utilajelor. Indicatorul MRAs. Reparația capitală și modernizarea ascensoarelor. NCM L.02.09-2012;
  • Nr. 68 din 18.07.2012, aprobarea Regulamentului privind reparațiile preventive planificate la ascensoare. NCM L.01.08-2012;
  • Nr. 72 din 18.07.2012, aprobarea Normelor de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor. Indicatorul DTAs. Deservirea tehnică și reparația ascensoarelor. NCM L.02.10-2012;
  • Nr. 4 din 22.01.2013, aprobarea Instrucțiunilor privind formarea tarifelor pentru serviciile de întreținere tehnică a ascensoarelor. CP L.01.09-2012;
 • Ordinul nr. 103 din 03.05.2005 al Departamentului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului, aprobarea Normelor de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice. Indicatorul RD-1. NCM L.01.02.2005.
 • Standardele naționale în domeniul ascensoarelor
 • Statutul întreprinderii municipale specializate „LIFTSERVICE”.
 • Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.
  Copyright © 2018 IMS LiftService,
All Rights Reserved
MD-2036, Moldova, Chisinau,
str. Transnistria 10
Tel.   tel./fax. +373 22 475055