MDRUEN
DESPRE NOI
Profil
Istorie
Structura întreprinderii
Proiecte
Contacte
SERVICIUL CLIENȚI
Servicii
Legi, regulamente
Informaţie pentru presă
UTILE
Ascensoare
Conditii de utilizare
ECHIPA
Instruirea personalului
Posturi vacante
   
Fluxul de noutati
Arhiva foto

LEGI, REGULAMENTE

Pentru ca întreprinderea să ofere servicii operative şi calitative de întreţinere în stare bună a ascensoarelor în condiţii de securitate, trebuie să organizeze serviciile de reparaţie şi deservire corespunzătoare.

În acest scop întreprinderea activează conform Legilor Republicii Moldova, documentelor tehnice şi de reglementare în domeniul securităţii industriale, precum să prevadă:

 1. Completarea statelor cu  angajaţi  cu studii tehnice pe profil la unele din specialităţile electrotehnice;
 2. Admiterea la muncă a persoanelor care deţin calificarea corespunzătoare şi nu au contraindicaţii medicale pentru această activitate;
 3. Efectuarea de pregătire şi certificare a lucrătorilor în domeniul securităţii industriale;
 4. Disponibilitatea de acte normative juridice şi documente normative tehnice care stabilesc regulile de lucru;
 5. Controlul respectării securităţii industriale;
 6. Efectuarea verificarilor tehnice stabilite;
 7. Prevenirea pătrunderii în camera de necanisme a  persoanelor neautorizate;
 8. Executarea cerinţelor Inspectoratului Instalaţiilor sub Presiune şi Mecanismelor de Ridicat (IIPMR);
 9. Suspendarea exploatării ascensorului independent sau prin ordinul IIPMR în cazul unui incident;
 10. Întreprinderea măsurilor, care conţin eliminarea consecinţelor incidentelor la ascensor, şi participarea la anchetarea tehnică a cauzelor incidentelor, înlăturarea cauzelor de apariţie a acestora;
 11. Analizarea cauzelor incidentului în ascensor, executarea măsurilor pentru a elimina aceste cauze si prevenirea unor incidente similare;
 12. Întreprinderea măsurilor pentru a proteja viaţa şi sănătatea angajaţilor;
 13. Anunţarea la  moment a autorităţilor de stat corespunzătoare despre accidente şi incidente;
 14. Prezentarea informaţiei  privind numărul de accidente şi incidente, cauzele lor şi măsurile, luate în Inspectoratul Principal de Stat pentru Securitatea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase;

REFERINŢE

 1. Norme de montare a instalaţiilor electrice.
 2. Norme de tehnica securităţii în instalaţiile electrice pentru consumatori.
 3. Instrucţiune de exploatare tehnică a instalaţiilor electrice pentru consumatori.
 4. RG PB 03-273:2003 Reguli de atestare a sudorilor şi specialiştilor de sudare.
 5. Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 706 din 05.06.2002.
 6. RG 35-01-31:2003 Reguli de instruire şi atestare a personalului agenţilor economici, care exploatează obiectele periculoase.
 7. RG 35-01-47:2003 Modul de eliberare şi înregistrare a autorizaţiilor pentru fabricarea şi aplicarea instalatiilor tehnice la obiectele industriale periculoase.
 8. RG 35-03-50:2002 Clasificarea avariilor şi incidentelor la instalaţiile de ridicat, cazanelor de aburi şi apă fierbinte, recipientelor sub presiune, conductor de abur şi apă fierbinte.
 9. RG 35-01-38:2001 Regulamentul general. Reguli privind organizarea şi executarea controlului în producţie referitor la recepţionarea cerinţelor securităţii industriale la obiectele industriale periculoase.
 10. ORDIN Nr. 33 din  03.04.2012 cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.09-2012 "Norme de deviz pentru lucrări de reparaţie a utilajelor. Indicatorul "MRAs" Reparaţie capitală şi modernizare a ascensoarelor".
 11. ORDIN Nr. 68 din  18.07.2012 cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.01.08-2012 "Regulament  privind reparaţiile preventive planificate la ascensoare".
 12. ORDIN Nr. 72 din  18.07.2012 cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.10-2012 "Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor. Indicatorul DTAs. Deservire tehnică şi reparaţie a ascensoarelor".
 13. ORDIN Nr. 73 din  18.07.2012 cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.02-2012 "Norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajelor. Indicatorul MAs. Montarea ascensoarelor".
 14. ORDIN Nr. 4 din  22.01.2013 cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.09-2012 "Instrucţiuni privind formarea tarifelor pentru serviciile de întreţinere tehnică a ascensoarelor".
 15. Legea 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.
 16. NRS 35-03-60:2003 "Regulile de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor".
  Copyright © 2013 IMS LiftService,
All Rights Reserved
MD-2036, Moldova, Chisinau,
str. Transnistria 10
Tel.   tel./fax. +373 22 475055