MDRU
DESPRE NOI
Profil
Date istorice
Structura
Proiecte
Contacte
SERVICIUL CLIENȚI
Servicii
Legi, regulamente
Dezvoltare
UTILE
Ascensoare
Conditii de utilizare
 
Fluxul de noutati
Posturi vacante
Achiziţii
Arhiva foto

Asigurarea funcţionării permanente a ascensoarelor, care reprezintă transportul vertical în blocurile cu mai multe etaje, este o necesitate importantă în viaţa cotidiană a cetăţenilor municipiului şi e evident că securitatea pasagerilor direct depinde de funcţionarea inofensivă a ascensoarelor. Întreprinderea clasează pe primul loc, ca obiectiv principal în activitate, asigurarea funcţionării inofensive a ascensoarelor, pentru ce efectuează tot complexul de lucrări prevăzut de Regulamentul Reparaţiilor Preventiv Planificate la ascensoare (RPP) - NCM L.01.08-2012.

Lucrările de deservire tehnică şi reparaţie a ascensoarelor se efectuează de personalul sectoarelor de producere, la care repartizarea ascensoarelor s-a efectuat după criteriul teritorial. Se planifică o restructurare a organizării lucrărilor la ascensoare cu atragerea în proces a personalului de o înaltă calificare, dotat cu echipament respectiv, efectuarea unor lucrări de reparaţie a utilajului nemijlocit la ascensor.

Pentru a realiza cele expuse, e necesar de dotat sectoarele de producere cu echipament, utilaj şi piese de rezervă, cu un atelier mobil, specialişti, care pe loc, în mod urgent v-or soluţiona problemele curente. Alt aspect în organizarea lucrărilor de întreţinere se referă la implicarea în procesul de întreţinere a ascensoarelor a personalului de calificare înaltă şi ca consecinţă să asigură operativitatea înlăturării defectelor apărute, se reduc termenele de staţionare a ascensoarelor.

Prezentarea calitativă a serviciilor depinde în mare măsură şi de activitatea serviciului de avariere a ascensoarelor. În prezent, activează dispeceratul central a ascensoarelor şi serviciile în toate sectoarele municipiului Chişinău, inclusiv şi în municipiul Bălţi. Serviciile activează în regim non-stop.

În conformitate cu Regulamentul RPP în întreprindere anual se aprobă graficul reparaţiilor ascensoarelor, inclusiv şi reparaţiile generale. În anul 2017 sînt planificate reparaţiile generale la 275 de ascensoare, inclusiv la 214 ascensoare instalate în blocurile locative a municipiul Chişinău. Se prevede efectuarea mai calitativă a lucrărilor de reparaţii generale, prin alocarea a mai multor piese de schimb şi utilaj. Comparativ cu anul 2016, se prevede schimbul pieselor şi a utilajului în anul 2017 cu 20% mai mare.

Lucrările de reparaţie generală a ascensoarelor conform Regulamentului RPP se produc cu o periodicitate de 8-15 ani, care depinde de modelul şi vîrsta ascensorului. Efectuarea acestor lucrări are ca scop aducerea utilajului la starea tehnică bună de funcţionare, apropiată de starea tehnică iniţială. Din aceste considerente întreprinderea efectuează lucrările de reparaţii generale conform graficelor şi alocarea a mai multor piese şi utilaj pentru aceste lucrări e strict necesară.

Întreprinderea, cu forţele şi mijloacele proprii, a organizat fabricarea diverselor piese din masă plastică – role, bucşe ş.a. confecţionează roţi, tije, axe din metal, însă din imposibilitatea procurării utilajului mai masiv, e necesară dotarea treptată cu 2-3 strunguri de diverse modele, care sa planificat în anii următori.

4 unităţi de autotransport a întreprinderii se exploatează mai mult de 25 ani şi în prezent e necesar de achiziţionat 1-2 unităţi de autotransport, inclusiv şi o unitate specială.

În municipiu 90% din ascensoarele deservite de întreprindere sînt instalate în blocurile locative, şi, ca urmare funcţionarea permanentă a acestor ascensoare este o problemă premordială. Se planifică în următorii ani alocarea mijloacelor financiare pentru utilaj, piese de schimb şi materiale în sumă de circa 2000 mii lei anual. Întreprinderea atrage o deosebită atenţie la întreţinerea ascensoarelor învechite. În prezent 79,8% sau 1709 de ascensoare din fondul locativ se exploatează 26 ani şi mai mult şi în conformitate cu standardul interstatal STAS 22011-95 (termenul de exploatare stabilit pentru ascensoare 25 ani) au epuizat resursa de exploatare. Anume aceste ascensoare necesită alocarea majoritară a pieselor de schimb şi materialelor. Pentru reducerea termenelor de staţionare a ascensoarelor şi efectuarea lucrărilor de reparaţie a acestora în termene restrînse e necesar de achiziţionat o rezervă (minium pe 1 lună) de materiale şi piese de schimb. Luînd în consideraţie că în republică nu se produce utilaj şi piese pentru ascensoare (motoare electrice, reductoare, cablu-oţel, cablu flexibil, comutatoare, ş.a.) formarea acestei rezerve este strict necesară.

În anul 2016 conform graficului reparațiilor preventiv-planificate reparaţiile generale au fost efectuate la 253 ascensoare şi suplimentar la apelul gestionarilor la 20 acsensoare.

Aspecte în viziunile strategice a întreprinderii pot fi enumerate mai mult, ca exemplu, efectuarea periodică a amenajării cabinelor ascensoarelor, cauzate de atitudinea de vandalizm a unor pasageri, participarea la conferinţele colaboratorilor în domeniul ascensoarelor, care se organizează în Europa, statele CSI, schimb de experienţă cu întreprinderile analogice din alte state, fabricarea mai amplă a utilajului în întreprindere ş.a.

O soluţionare în asigurarea exploatării inofensive a ascensoarelor ar fi elaborarea şi executarea unui plan strategic de schimb a ascensoarelor învechite moral şi fizic pe anii 2016-2020 finanţate din diferite surse:

  • din costul deţinătorilor;
  • din costul bugetului local;
  • din costul bugetului republican;
  • alte surse.
  Copyright © 2018 IMS LiftService,
All Rights Reserved
MD-2036, Moldova, Chisinau,
str. Transnistria 10
Tel.   tel./fax. +373 22 475055