MDRU
DESPRE NOI
Profil
Date istorice
Structura
Proiecte
Contacte
SERVICIUL CLIENȚI
Servicii
Legi, regulamente
Dezvoltare
UTILE
Ascensoare
Conditii de utilizare
 
Fluxul de noutati
Posturi vacante
Achiziţii
Arhiva foto

ÎMS "LIFTSERVICE"  este autorizată  pentru  următoarele servicii la ascensoare:

 • montarea
 • reglarea
 • repararea
 • reutilarea tehnică
 • deservirea tehnică
 • verificarea integră a ascensoarelor
 • eliberarea duplicatelor cărţii ascensorului
 • lucrări de măsurări electrice la ascensoare.

Întreprinderea este disponibilă de a deservi tehnic orice tip de ascensor, de la modelele clasice, electrice sau hidraulice, pînă la ultimele soluţii tehnologice, ascensoarele fără camera de mecanisme, cu panou de dirijare cu microprocesor, etc...

Asсensoarele primite în exploatoare trebuie să corespundă cerinţelor Regulilor de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor, Normelor de exploatare a instalatiilor electrice şi altor documente normative, şi inregistrate în inspectoratul principal de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase.

Toate serviciile se execută în conformitate cu instrucţiunile funcţionale a lucrătorilor şi documentaţia tehnică.

Exploatarea ascensoarelor de către consumatori trebuie să corespundă prevederilor Regulilor de construire şi exploatare inofensivă a ascensoarelor, Normelor de exploatare a instalațiilor electrice a consumatorilor, Normelor de protecţie a muncii la exploatarea instalaţiilor electrice pentru consumatori.

Fiecare ascensor trebuie sa fie însoţit cu cartea ascensorului.

Ascensoarele importate trebuie să fie insoţite cu documentaţie tehnică de exploatare, certificat de corespundere ș.a.

Costul lucrarilor de întretinere a ascensoarelor se determină în conformitate cu tarifele in vigoare:

 1. Fondul locativ – conform Deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 6/9 din 14.05.2009 şi Deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 3/4 din 31.03.2010 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru deservirea tehnică a ascensoarelor din fondul locativ".
 2. Pentru întreprinderi se aplică preţuri conform NCM L.02.10.2015 și CPL 01.09-2012.

Lista lucrărilor de deservire tehnică а ascensoarelor incluse in catalogul de preturi:

Denumirea lucrărilor Periodicitatea
1.Controlul tehnic zilnic şi controlul funcţionării ascensoarelor (CT) Conform cerinţelor documentelor normative, numai pentru ascensoarele cu deservirea tehnică deplină (DC). Pentru ascensoarele cu deservirea tehnică parţială (DP), CT se efectuiază de către personalul Beneficiarului
2.Controlul tehnic semilunar (DT-1) O dată în 15 zile
3.Controlul tehnic lunar (DT-2) O dată în lună
4.Controlul tehnic simestrial (DT-3) O dată în 6 luni
5.Reparaţia reglamentară O dată în 12 luni
6.Reparaţia generală Conform graficului RPP
7.Măsurări electrice O dată în 12 luni
8.Intervenţia la ascensoare pentru înlăturarea defectelor şi avariilor La apariţia acestora

În catolog nu sunt incluse consumurile privind:

 • lucrările de construcţie de ordin general;
 • instalarea circuitului prizei de pămînt;
 • întreţinerea reţelei electrice pîna la heblul de alimentare a ascensorului;
 • reconstrucţia, modernizarea şi renovarea ascensorului;
 • reparaţia ascensorului în caz de deteriorare intenţionată a utilajului;
 • reparatia ascensorului dupa stationare indelungata (mai mult de 3 luni);
 • controlul ascensorului şi asigurarea stării tehnice, pîna la încheierea contractului de deservire a lui;
 • elaborarea duplicatului carţii ascensorului;
 • lucrările de verificari tehnice parţiale, integrale şi expertiza tehnica;
 • lucrarile de prelungirea termenului de exploatare a ascensorului după efectuarea expertizei tehnice;
 • energia electrică consumată de utilajul ascensorului;
 • schimbul reductorului troliului, cabinei şi a panoului de dirijare a ascensorului.

ÎMS "Liftservice" are contracte încheiate cu 450 Beneficiari la întreţinerea tehnică a ascensoarelor.

Scopul întreprinderii constituie livrarea către clienţi a serviciilor calitative.

Vom fi bucuroşi să vă vedem ca partenerii noştri şi să colaborăm.

  Copyright © 2018 IMS LiftService,
All Rights Reserved
MD-2036, Moldova, Chisinau,
str. Transnistria 10
Tel.   tel./fax. +373 22 475055