MDRU
DESPRE NOI
Profil
Date istorice
Structura
Proiecte
Contacte
SERVICIUL CLIENȚI
Servicii
Legi, regulamente
Dezvoltare
UTILE
Ascensoare
Conditii de utilizare
 
Fluxul de noutati
Posturi vacante
Achiziţii
Arhiva foto

Organigrama Întreprinderii Municipale Specializate "LIFTSERVICE"

Numărul efectiv a salariaţilor la 01.01.2017

Conducerea  întreprinderii

DEPARTAMENTE ALE ÎNTREPRINDERII CONDUCĂTORII
ADMINISTRAŢIA  
Director Ion STANCIU
Inginer-şef Gheorghe CARAIVANOV
Contabil-şef Valentina POPOV
SECTIA CONTRACTE ŞI ACHIZIŢII
Ina ZLÎI
Inspector superior serviciul personal Anna DOBROVOLSCHI
SECTIA TEHNICA ŞI DE PRODUCERE Constantin ONICĂ
SECTIA INFORMATICĂ Margareta COLEV
SECTIA CONTROL TEHNIC ŞI SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ Leonid CURARARI
SECTORUL DE PRODUCERE, REPARAŢIE ŞI TRANSPORT (SPRT) Iurie STURZA
LABORATORUL ELECTROTEHNIC (LET) Adrian Cojocari
SECTORUL DE MONTARE ŞI DESERVIRE A ASCENSOARELOR №1 Nicolai URSATÎI
SECTORUL DE MONTARE ŞI DESERVIRE A ASCENSOARELOR №2 Andrei STRĂJESCU
SECTORUL DE MONTARE ŞI DESERVIRE A ASCENSOARELOR №3 BALȚI Anatol GRIGORIEV
SECTORUL DE MONTARE ŞI DESERVIRE A ASCENSOARELOR №4 Serghei LEBEDI
Dispeceratul central al ascensoarelor mun. Chişinău Viorel COLUN
Serviciul de asistenţă tehnică al ascensoarelor mun. Bălţi Nicolai FURTUNA
  Copyright © 2018 IMS LiftService,
All Rights Reserved
MD-2036, Moldova, Chisinau,
str. Transnistria 10
Tel.   tel./fax. +373 22 475055